Intern TV-visning

Intern TV-visning er for bedrifter som ønsker at sine ansatte, gjester eller klienter skal ha tilang til TV. Priser på TV-abonnement regnes per person som har tilgang på abonnementet, og baserer seg på minimum tre personer (for enkeltkanaler minimum 10 personer). Alle priser er eks. mva.

Intern TV-visning

Vi tilbyr intern TV-visning til

  • Hotell
  • Skoler
  • Sykehus
  • Kontorer
  • Institusjoner
  • Fartøy
  • Fengsel