Gir Tilbake er avsluttet

Gir Tilbake var et samfunnsprosjekt fra Canal Digital som fra 2011 – 2016 støttet flere hundre idrettsprosjekter for barn og ungdom over hele landet.

Vi har dessverre ikke noe eget prosjekt som støtter denne formen for aktiviteter nå og det er derfor ikke mulig å sende inn noen søknader. Dersom det vil bli iverksatt et prosjekt hvor vi tar i mot denne formen for søknader vil informere om dette i god tid før vi åpner for søknader.