Du må vurdere om du kan sjekke selv eller trenger en montør for å gjøre dette jobben. Dette handler først og fremst om din sikkerhet. Dersom parabolen er plasert høyt eller ustabilt, og du må bruke stige, må du ikke utsette deg for risiko ved å sjekke antennekoblingen selv. Våre faglig dyktige montører sikrer seg både med line og sele og bruker lift.