Prøv kabelen på nytt

Brukt utgang Sat1 slik bildet viser.

Sjekk koblingen inne først