Melding: Antennekortslutning

Skru pluggen ut av antenneinngangen slik bildet viser, og skru den på igjen. Løste problemet seg? Hvis ikke, gå til neste steg.

Skru pluggen fra antenneinngangen bak på dekoderen