Slik sjekker du antennekabelen ute selv

LNB

1. Skyv regnbeskyttelsen tilbake

Se tegning. Regnbeskyttelsen sitter nederst på hodet og skal beskytte koblingene mot vann.