Har du mer enn en TV?

Hvis du bare har en TV, er du nå ferdig. Gå til "Neste" under for å fullføre prosedyren.

Slå på den eller de andre TV-ene, og gjennomfør samme prosedyre med tunere og brukerbånd som du akkurat har vært gjennom. En tuner er en mottaker, som gjør at du kan ta opp eller se på en TV-kanal, mens et brukerbånd er tunerens frekvens for å motta TV-programmer. Det er derfor viktig er at du velger ulike brukerbånd for ulike tunere. Når du har gjennomført prosedyren og valgt ulike brukerbånd for alle dine TV-er, klikk neste.

brukerbånd

Slå på den eller de andre TV-ene, og gjennomfør samme prosedyre. Det viktig er at du må velge ulike brukerbånd for ulike Tunere.(En Tuner er en mottaker, som gjør at du kan ta opp eller se på en TV-kanal. Et brukerbånd er tunerens frekvens for å motta TV-programmer). Når du har gjennomført prosedyren og valgt ulike Brukerbånd for alle dine TV-er, klikk neste.