Hva gjør du?

Steg 5/15

Velg installasjon Tast inn PIN-kode 1-2-3-4 (med mindre du har endret PIN-kode)