Melding: Intet signal

Denne meldingen kan komme på en eller flere kanaler. I noen tilfeller har du bilde noen ganger, for så å få mosaikk eller svart skjerm. Følg punktene under for å se hvordan du kan måle signalene dine.

Intet signal

1. Velg NRK på din TV

Bruk fjernkontrollen og trykk på 1.

remote menu

2. Velg "menu"

Du ser nå ulike symboler på TV-en din. Bruk piltastene på fjernkontrollen for å bevege deg til høyre eller venstre mellom symbolene du nå ser på skjermen.

innstillinger

3. Velg "Innstillinger"

Pil deg frem til "Innstillinger". Trykk "OK" på fjernkontrollen.

signalmåler

4. Velg teknisk informasjon

Velg først "teknisk informasjon" og deretter "Signalmåler".