Hva gjør du?

Steg 3/6

Trykk menu Bruk piltast for å bevege deg til høyre eller venstre mellom symbolene nederst på skjermen. For hvert symbol ser du tilhørende tekst på skjermen (over).