Signal OK

Alt fikset

Du kan ha feil på antennekoblingen ute