Canal Digitals personvernerklæring

Om personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre kunder og om besøkende på våre internettsider, hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene samt hvordan vi ivaretar dine rettigheter og oppfyller våre forpliktelser i personvernlovgivningen.

Innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven. «Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse, epostadresse eller hva slags type abonnement du har hos oss.

Behandlingsansvarlig

Canal Digital Norge er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Med «behandlingsansvarlig» menes i loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det betyr at vi er ansvarlige for at behandlingen av dine personopplysninger skjer i henhold til loven. Kontaktinformasjon til Canal Digital Norge finner du helt nederst i denne personvernerklæringen.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Som abonnent hos oss lagrer vi din kontaktinformasjon (inkludert navn, fødselsdato, kjønn, bostedsadresse, telefonnummer og epostadresse), samt eventuelle kredittopplysninger som innhentes fra eksternt kredittvurderingsselskap. I tillegg lagrer vi opplysninger om ditt abonnement, teknisk utstyr og internettforbindelse (inkludert IP-adresse) og tilleggstjenester du kjøper eller benytter deg av.

Vi lagrer også epost og annen skriftlig kommunikasjon vi mottar fra deg, inkludert tilbakemelding du gir oss vedrørende abonnementet ditt, vårt tjenestetilbud, vår kundeservice eller liknende. Når du ringer vårt kundesenter opplyser vi om at samtalen kan bli lagret.

Dersom vi mottar opplysninger fra deg (f.eks. demografisk informasjon om deg og din husstand) i forbindelse med at du samtykker til å (i) delta i noen av våre spørreundersøkelser, brukerpanel eller konkurranser, (ii) motta nyhetsbrev og oppdateringer, eller (iii) delta i liknende aktiviteter, lagrer vi disse opplysningene.

Når du benytter deg av abonnementet (inkludert strømmetjenesten) og de øvrige tjenestene vi tilbyr (f.eks. Min Side) blir opplysninger om bruk, seing, navigasjon, internettforbindelse, teknisk utstyr og enheter som benyttes automatisk registrert av våre måleverktøy og tekniske logger.

Vi innhenter i tillegg informasjon fra eksterne samarbeidspartnere. Dette er demografisk informasjon om husstandssammensetning og familiestruktur (f.eks. antall personer i husstanden og sannsynlighet for barn fordelt på ulike alderstrinn), samt hustype og eventuelle fritidseiendommer.

Hva bruker vi opplysningene til?

Kredittopplysningene, kontaktopplysningene, opplysningene om ditt abonnement og eventuelle tilleggstjenester og opplysningene vi ellers mottar fra deg, behandles først og fremst for å kunne administrere kundeforholdet ditt og levere tjenestene du abonnerer på. Dette omfatter bl.a. å behandle dine bestillinger, sende deg korrekte fakturaer, håndtere betalinger og kommunisere med deg i forbindelse med ditt kundeforhold og gi deg nødvendig hjelp og nyttig informasjon. Opplysningene setter oss samtidig i stand til å kunne analysere, tilpasse og forbedre vårt tjenestetilbud og vår kommunikasjon med deg.

Opplysningene som automatisk blir registrert av våre måleverktøy og tekniske logger om bruk, seing, navigasjon, internettforbindelse, teknisk utstyr mv. brukes i administrasjon av kundeforholdet, og bidrar samtidig til at vi kan være sikre på at tjenestene hele tiden fungerer og holder den kvaliteten de skal ha. Vi kan løse eventuelle tekniske problemer før du merker dem, minimere risikoen for feil og hindre at noen misbruker ditt abonnement eller våre tjenester. Opplysningene setter oss også i stand til å gi deg en best mulig brukeropplevelse på de ulike tekniske enhetene du benytter deg av.

Basert på hva du har sett på tidligere kan vi gi deg automatiserte, personlig tilpassede anbefalinger som gjør det enklere og raskere for deg å finne frem til TV-programmer, filmer og serier du kanskje liker. I tillegg kan vi tilpasse vår kommunikasjon bedre til deg, bl.a. om nye innholdstilbud, produkter og tjenester du kan være interessert i, samt at vi kan sikre effektiv og korrekt rapportering og avregning til våre innholdsleverandører. Vi lager dessuten statistikk og kartlegger trender for å kunne utvikle, fornye og forbedre tjenestetilbudet og tilby våre kunder ønsket programinnhold og funksjonalitet.

Vi behandler informasjon fra eksterne samarbeidspartnere i den hensikt å få nye kunder (f.eks. navn og adresser til personer som ikke er kunder hos oss), for å kvalitetssikre at vi har oppdaterte opplysninger om eventuelle reservasjoner i Reservasjonsregisteret og for å henvende oss til våre kunder med mest mulig relevant informasjon.

Formålet med behandlingen er i tillegg at vi kan forbedre vår kundeinnsikt, slik at vi kan være mest mulig relevant i vår tjenestetilbud og kommunikasjon til deg.

Vi lager også en sammenstilling av opplysningene vi har fått av deg, opplysninger om bruk av tjenestene og øvrig informasjon beskrevet ovenfor. Slike personprofiler brukes for å tilpasse våre tilbud til deg og for å utvikle nye tjenester og produkter.

Hvor lenge oppbevarer vi opplysningene?

Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittet ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere. Bokføringsloven gjør at fakturaopplysninger må lagres i minst 5 år. Kontaktopplysningene har vi behov for å lagre så lenge du er abonnent hos oss (og en viss periode etter dette bl.a. for å kunne yte deg best mulig service dersom du velger å komme tilbake til oss). Det samme gjelder opplysninger om ditt abonnement, mens vi for andre typer opplysninger (f.eks. eposter og chat-logg fra dialog med kundeservice) kan ha et kortere lagringsbehov.

Hvem vi deler opplysningene med?

Vårt morselskap Canal Digital AS er leverandør/underleverandør og samarbeidspartner knyttet til deler av vår virksomhet og våre tjenester. Relevante opplysninger deles derfor med Canal Digital AS til bruk for de samme formålene som beskrevet ovenfor.

Også enkelte andre tredjeparter utfører tjenester på våre vegne og hjelper oss med drift av virksomheten og levering av tjenester, f.eks. kundeservice. Slike tredjeparter gis tilgang til nødvendige opplysninger til bruk for de samme formålene som er beskrevet ovenfor.
Når du benytter talesøk og andre Google-funksjoner på OnePlace-dekoderen, kan data om din bruk bli sendt til Google om du er innlogget med din Google-konto på OnePlace-dekoderen. Du kan administrere dine Google-data på https://myactivity.google.com.

Vi inngår skriftlige avtaler med eksterne samarbeidspartnere som vi deler opplysninger med og stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning, inkludert kravene til informasjonssikkerhet. Når slike tredjeparter befinner seg utenfor EU bruker vi, når det er påkrevet, EU Kommisjonens standard kontrakt som ivaretar personvernet til den enkelte og sikrer et tilfredsstillende beskyttelsesnivå. Standardkontrakten finnes her.

Dersom det er pålagt ved lov eller rettslig avgjørelse eller nødvendig for etterforskning av mulige lovbrudd mot vår virksomhet vil relevante opplysninger kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller eventuelle andre berettigede.

Hvordan beskytter vi opplysningene?

Vi arbeider planmessig og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk.

Dersom vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem.

Dersom du har logget på Min Side eller tjenestene våre og vært inaktiv i en viss tid, vil vi automatisk logge deg av for å bidra til beskyttelse av kontoen din mot uautorisert tilgang. Du er selv ansvarlig for å holde påloggingsinformasjonen (brukernavn og passord) konfidensiell.

Innsyn, endring og sletting av personopplysninger

Du kan selv administrere kundeforholdet ditt på Min Side.

Det er viktig at kontaktopplysningene vi har registrert om deg er riktige og oppdaterte. Dersom opplysningene vi har om deg er uriktige eller ufullstendige, eller du f.eks. får ny adresse, telefonnummer eller epost, er vi takknemlig om du snarest mulig endrer disse på Min Side, eller kontakter oss slik at vi kan oppdatere opplysningene.

Du kan til enhver tid se og endre din profil og dine preferanser på Min Side. Du kan velge om du vil ha generelle anbefalinger eller personlig tilpassede anbefalinger av innhold, i vår tjeneste og i kommunikasjon fra oss, basert på det du har sett på. Det kan ta inntil 24 timer fra du reserverer deg mot å bli kontaktet av oss på e-post, post, telefon og sms – til din reservasjon trer i kraft.

Du kan også velge om du vil motta nyheter, tips, tilbud og spørreundersøkelser fra oss.

På Min Side kan du laste ned informasjon om dine personopplysninger, din kjøpshistorikk, oversikt over hvilke abonnement og produkter du har, din seerhistorikk, kontakthistorikk og fakturahistorikk.

På Min Side kan du også kontakte oss direkte dersom du har ytterligere spørsmål, om du ønsker å få uriktige opplysninger rettet, supplert eller slettet, eller om du ønsker innsyn i hvilke personopplysninger vi lagrer om deg.

Hvordan vi bruker cookies på våre nettsider

Når du besøker våre nettsider registrerer vi automatisk din IP-adresse samt såkalte cookies (også kalt informasjonskapsler på norsk). Cookies er små biter data som lagres på datamaskinen eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker.

Vi bruker cookies for at nettsidene våre skal fungere best mulig, for å tilpasse innhold og annonser til deg, og for å analysere trafikk på nettsidene. Vi bruker tre ulike typer cookies.

Funksjonalitet-cookies:

Nødvendige cookies som sikrer grunnleggende funksjonalitet for at nettsidene skal fungere, som sidenavigasjon og for å gi deg tilgang til sikre områder på nettsidene. Funksjonalitets-cookies sørger blant annet for at du skal slippe å skrive inn brukernavn og passord for hver sidevisning på Min Side. Går du videre på våre nettsider, godkjenner du samtidig bruk av funksjonalitet-cookies. Dersom du ikke vil at vi bruker funksjonalitets-cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren. Avvisning av funksjonalitets-cookies gjør at brukeropplevelsen blir redusert.

Statistikk-cookies:

Brukes til å forstå hvordan våre kunder bruker våre nettsider slik at vi kan utvikle bedre sider. Statistikk-cookies brukes blant annet for å måle trafikken og for å få informasjon om hvilke deler av våre nettsteder som er mest besøkt til hvilke tider; hvordan de besøkende navigerer i nettstedene og varigheten av besøket. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

Markedsførings-cookies:

Brukes til å spore besøkende og analysere trafikk på våre nettsider. Hensikten er å tilpasse budskap og kommunikasjon til deg, slik at vi kan gi deg mest mulig relevant og interessant informasjon om våre produkter og tjenester. Du vil i enkelte tilfeller kunne motta annonser fra oss i andre kanaler, som for eksempel i nettaviser og sosiale medier, eller på søkesider og andre nettsteder.

Du kan reservere deg mot statistikk-cookies og markedsførings-cookies. Du kan ikke reservere deg mot funksjonalitet-cookies.

Koblinger til andre nettsteder og tjenester

Nettsidene våre kan inneholde lenker til andre nettsteder og enkelte av våre tjenester kan gi deg tilgang til tjenester fra tredjeparter, for eksempel apper/strømmetjenester. Canal Digital Norge er ikke ansvarlig for slike eksterne nettsteder og apper/strømmetjenester.

Informasjon om barn

Du må være minst 18 år for å abonnere på Canal Digital Norges tjenester, men også personer under 18 år kan bruke tjenestene dersom en forelder eller foresatt godkjenner det.

Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne personvernerklæringen kan du benytte følgende kontaktopplysninger:

Canal Digital Norge AS
Actionsenter
Postboks 150 Oppsal
0619 Oslo

Telefon: 915 06090

Som et heleid datterselskap av Telenor gjelder Telenors globale retningslinjer for personvern også for Canal Digital Norge. Mer informasjon om Telenors globale retningslinjer for personvern og databeskyttelse finner du her (innholdet er på engelsk).

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 18. mai 2018.