Canal Digitals personvernerklæring

Personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre kunder og om besøkende på våre internettsider, hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene samt hvordan vi ivaretar våre kunders rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.

Innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven. «Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse, epostadresse eller hva slags type abonnement du har hos oss.

Behandlingsansvarlig

Canal Digital Norge er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Med «behandlingsansvarlig» menes i loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven. Kontaktinformasjon til Canal Digital Norge finner du helt nederst i denne personvernerklæringen.

Hvilke typer personopplysninger som behandles

Når du er abonnent hos oss lagrer vi din kontaktinformasjon (inkludert navn, fødselsdato, kjønn, bostedsadresse, telefonnummer og epostadresse), samt eventuelle kredittopplysninger som innhentes fra eksternt kredittvurderingsselskap. I tillegg lagrer vi opplysninger om ditt abonnement (og eventuelle tilleggstjenester du senere kjøper eller benytter deg av) og tilknyttet teknisk utstyr og internettforbindelse (inkludert IP-adresse).

Vi lagrer også epost og annen skriftlig kommunikasjon vi mottar fra deg, inkludert tilbakemelding du gir oss vedrørende abonnementet ditt, vårt tjenestetilbud, vår kundeservice eller liknende. Når du ringer vårt kundesenter opplyser vi om at samtalen kan bli lagret.

Dersom vi mottar opplysninger fra deg (f.eks. demografisk informasjon om deg og din husstand) i forbindelse med at du samtykker til å (i) delta i noen av våre spørreundersøkelser, brukerpanel eller konkurranser, (ii) motta nyhetsbrev og oppdateringer, eller (iii) delta i liknende aktiviteter, lagrer vi disse opplysningene.

Når du benytter deg av abonnementet (inkludert strømmetjenesten) og de øvrige tjenestene vi tilbyr (f.eks. Min Side) blir opplysninger om bruk, seing, navigasjon, internettforbindelse, teknisk utstyr og enheter som benyttes automatisk registrert av våre måleverktøy og tekniske logger.

Formålet med behandlingen – hva opplysningene brukes til

Kredittopplysningene, kontaktopplysningene, opplysningene om ditt abonnement og eventuelle tilleggstjenester og opplysningene vi ellers mottar fra deg, lagres først og fremst for å kunne administrere kundeforholdet ditt og levere deg tjenestene du abonnerer på. Dette omfatter bl.a. å behandle dine bestillinger, sende deg korrekte fakturaer, håndtere betalinger og kommunisere med deg i forbindelse med ditt kundeforhold og gi deg nødvendig hjelp og nyttig informasjon. Opplysningene setter oss samtidig i stand til å kunne analysere, tilpasse og forbedre vårt tjenestetilbud og vår kommunikasjon med deg.

Opplysningene som automatisk blir registrert av våre måleverktøy og tekniske logger om bruk, seing, navigasjon, internettforbindelse, teknisk utstyr mv. brukes også i administrasjon av kundeforholdet, men bidrar samtidig til at vi kan passe på og sikre at tjenestene hele tiden fungerer slik de skal og holder den kvaliteten de skal ha. Vi kan proaktivt løse eventuelle tekniske problemer før du merker dem, minimere risikoen for feil og hindre at noen misbruker ditt abonnement eller våre tjenester. Opplysningene setter oss også i stand til å gi deg en best mulig brukeropplevelse på de ulike tekniske enhetene du måtte benytte deg av og med skjermer av ulike størrelser.

Basert på hva du har sett på tidligere kan vi gi deg automatiserte, personlige innholdsanbefalinger som gjør det enklere og raskere for deg å finne frem til TV-programmer, filmer og serier du kanskje liker. Videre bidrar opplysningene som samles inn til at vi kan kommunisere mer målrettet med deg bl.a. om nye innholdstilbud, produkter og tjenester du kan være interessert i, samt at vi kan sikre effektiv og korrekt rapportering og avregning til våre innholdsleverandører. Vi lager dessuten statistikk og kartlegger trender for å kunne utvikle, fornye og forbedre tjenestetilbudet og tilby våre kunder ønsket programinnhold og funksjonalitet.

Hvor lenge opplysningene oppbevares

Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittet ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere. Bokføringsloven gjør at fakturaopplysninger må lagres i minst 5 år. Kontaktopplysningene har vi behov for å lagre så lenge du er abonnent hos oss (og en viss periode etter dette bl.a. for å kunne yte deg best mulig service dersom du velger å komme tilbake til oss). Det samme gjelder opplysninger om ditt abonnement, mens vi for andre typer opplysninger (f.eks. eposter og chat-logg fra dialog med kundeservice) kan ha et kortere lagringsbehov.

Hvem vi deler opplysningene med

Vårt morselskap Canal Digital AS er leverandør/underleverandør og samarbeidspartner knyttet til deler av vår virksomhet og våre tjenester. Relevante opplysninger deles derfor med Canal Digital AS til bruk for de samme formålene som beskrevet ovenfor.

Også enkelte andre tredjeparter utfører tjenester på våre vegne og hjelper oss med drift av virksomheten og levering av tjenester, f.eks. kundeservice. Slike tredjeparter gis tilgang til nødvendige opplysninger til bruk for de samme formålene som er beskrevet ovenfor.

Når du benytter talesøk og andre Google-funksjoner på OnePlace-dekoderen, kan data om din bruk bli sendt til Google om du er innlogget med din Google-konto på OnePlace-dekoderen. Du kan administrere dine Google-data på https://myactivity.google.com.

Vi inngår skriftlige avtaler med tredjeparter vi deler opplysninger med og stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning, inkludert kravene til informasjonssikkerhet. Når slike tredjeparter befinner seg utenfor EU bruker vi, når det er påkrevet, EU Kommisjonens standard kontrakt som ivaretar personvernet til den enkelte og sikrer et tilfredsstillende beskyttelsesnivå. Standardkontrakten finnes her.

I den utstrekning det er pålagt ved lov eller rettslig avgjørelse eller nødvendig for etterforskning av mulige lovbrudd mot vår virksomhet vil relevante opplysninger kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller eventuelle andre berettigede.

Hvordan vi beskytter opplysningene

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk.

I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem.

Dersom du har logget på Min Side eller tjenestene våre og vært inaktiv i en viss tid, vil vi automatisk logge deg av for å bidra til beskyttelse av kontoen din mot uautorisert tilgang. Du er selv ansvarlig for å holde påloggingsinformasjonen (brukernavn og passord) konfidensiell.

Administrasjon av og endringer i lagrede opplysninger

Det er viktig at kontaktopplysningene vi har registrert om deg er riktige og oppdaterte. Disse er tilgjengelig på Min Side. Du kan også kontakte oss direkte dersom du har spørsmål om eller ønsker innsyn i hvilke opplysninger vi lagrer om deg. Hvis du oppdager feil eller det skjer endringer i opplysningene (f.eks. ny adresse, telefonnummer eller epost) er vi takknemlig om du snarest mulig kontakter oss slik at vi kan oppdatere opplysningene. Du kan også selv administrere og endre opplysninger på Min Side.

Informasjonskapsler og sporingsbilder

Når du besøker våre nettsider registrerer vi automatisk informasjonskapsler (cookies), sporingsbilder og IP-adresse.

Informasjonskapsler er små datafiler som lagres på enheten din når du surfer og bruker nettsteder og tjenester på internett. Et sporingsbilde (pikseltagg) er et usynlig merke plassert på enkelte internettsider.

Vi bruker informasjonskapsler bl.a. for å måle trafikken på våre nettsider og for å få informasjon om hvilke deler av vårt nettsted som er mest besøkt til hvilke tider; hvordan de besøkende navigerer i nettstedet og varigheten av besøket. Hovedformålet med dette er å sikre og forbedre ytelsene og funksjonaliteten til nettstedet. Sporingsbilder brukes til liknende formål, men også for å gi oss informasjon om hvordan vår markedsføring fungerer.

Du kan angi at nettleseren skal varsle deg før du mottar en informasjonskapsel, slik at du kan bestemme om du vil godta den. Du kan også angi at nettleseren automatisk deaktiverer informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at du ikke kan bruke alle funksjonene på nettstedet vårt hvis informasjonskapsler er deaktivert.

Koblinger til andre nettsteder og tjenester

Nettsidene våre kan inneholde lenker til andre nettsteder og enkelte av våre tjenester kan gi deg tilgang til tjenester fra tredjeparter, for eksempel apper/strømmetjenester. Canal Digital Norge er ikke ansvarlig for slike eksterne nettsteder og apper/strømmetjenester.

Informasjon om barn

Du må være minst 18 år for å abonnere på Canal Digital Norges tjenester, men også personer under 18 år kan bruke tjenestene dersom en forelder eller foresatt godkjenner det.

Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne personvernerklæringen kan du benytte følgende kontaktopplysninger:

Canal Digital Norge AS
Actionsenter
Postboks 150 Oppsal
0619 Oslo

Telefon: 915 06090

Som et heleid datterselskap av Telenor gjelder Telenors globale retningslinjer for personvern også for Canal Digital Norge. Mer informasjon om Telenors globale retningslinjer for personvern og databeskyttelse finner du her (innholdet er på engelsk). 

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 8. mars 2018.